Endüstri 4.0 ve 3 Boyutlu Tasarım

Endüstri 4.0 ve 3 Boyutlu Tasarım

Endüstri 4.0 ve 3 Boyutlu Tasarım

Endüstri 4.0 ve 3 Boyutlu Tasarım

Endüstri 4.0, son günlerde hepimizin üzerine en çok kafa yorduğu konulardan birisi. Onun hakkında konuşmayı seviyoruz. Onunla ilgili içerikleri gerek sosyal medyadan gerekse geleneksel medyadan takip ediyor, hatta adına konferanslar düzenliyoruz. Çünkü o, Endüstri 4.0. Peki ama birçoğumuzun hakkında hem çok şey bildiği hem de hiçbir şey bilmediği Endüstri 4.0 aslında nedir? Merak edenler, yazıyı okumaya devam edebilirler. Çünkü Endüstri 4.0 hakkında ne varsa, bu yazıda.

Endüstri 4.0 Nedir?

Konu kapsamlı; ancak en basit şekliyle açıklamak gerekirse Endüstri 4.0, çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan dördüncü sanayi devrimi, diğer bir deyişle sanayinin rönesansıdır. Bu rönesansın ana unsuru ise sanayinin dijitalleşmesi, yani hayatın dijitalleşmesidir.

Sanayinin ileri teknoloji ile donatıldığı Endüstri 4.0 projesinin amaçlarını; kaynak verimliliği sağlamak, maliyeti ve enerji kullanımını düşürmek, kaliteyi artırmak, iş süreçlerini bilgisayar üzerinden yönetmek olarak sıralayabiliriz.

Su ve buhar gücüne dayalı ilk sanayi devrimi, elektrik enerjisinin ön plana çıktığı ikinci sanayi devrimi ve dijitalleşmenin gerçekleştiği üçüncü sanayi devrimi sonrasında sanayide dijitalleşmeyi getiren ve dördündü sanayi devrimi olarak kabul edilen Endüstri 4.0 projesinin hayatımıza kazandıracağı sayısız avantaj ortada. Ancak, Endüstri 4.0’ın eksi yönleri ve neden olacağı zorluklar da tartışma konusu.

Yukarıda eksi yönler ve zorluklar olarak tabir edilen  durumların en başında sanayinin dijitalleşmesiyle insan gücüne duyulan ihtiyacın azalacak olması gelmektedir. Böylece süreç ilerledikçe bazı meslek grupları geçerliliklerini yitirecektir. Buna rağmen ortaya çıkacak yeni iş grupları da mutlaka olacaktır.

Ayrıca, Endüstri 4.0’ın simülasyon ortamında tasarım yapmaya olanak sunacak olması; makale ve forumlarda altı çizilen önemli noktalardan biri durumunda.

Peki, Simülasyon Ortamında Tasarım Yapmak Nedir?

Simülasyon ortamında tasarım yapmak demek, örneğin, bir araba firmasının canlı kaza testi yapma zorunluluğunun ortadan kalkması demek. Simülasyon ortamındaki tasarımlar sayesinde firmanın canlı kaza testi için 5-6 adet aracını harcamasına ve zaman kaybetmesine gerek kalmayacaktır. İhtiyaç duyacağı tek şey simülasyon üzerinde tasarım yapabilen bir mühendise sahip olmaktır.

Bir diğer örnek de bir uzay mekiğinde herhangi bir parçanın mekiğe nasıl monte edilmesi gerektiği ve hangi koşullar altında bu parçanın zarar göreceğini test etmektir.

Son örnek ise yavaş yavaş hayatımıza giren sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden verilebilir. Bu gözlüklerdeki bütün görüntüler, simülasyon programları ile oluşturulduğu için sanal ortamda simülasyon yapabilen mühendisler gitgide önemini artırmaktadır.

Burada önemli olan şey ise tasarımları yapan mühendislerin Endüstri 4.0 içerisinde kendilerine nasıl yer bulacakları ve kendilerini nasıl geliştirecekleridir. Şüphesiz ki her koşulda olduğu gibi Endüstri 4.0 sürecinde de kendini geliştirecek, inovasyona uyum sağlayabilecek mühendisler olacaktır. Sürece hızla adapte olmayı başaran, yenilikleri takip eden, araştıran, öğrenmeye açık, ilgili kurumlardan eğitim ve eğitim sertifikaları alan mühendislerimizin her zaman bir adım önde olacağı aşikârdır.