Probing

BİZ SİZİ ARAYALIM

  ESPRİT, CNC makinesi, kontrol ünitesi ve prob üreticisinin herhangi bir kombinasyonu için güçlü bir çok eksenli prob döngü paketi sunar. ESPRIT Multi-Axis 3 + 2 problama çevrimleri, parça programı sırasında herhangi bir noktaya eklenebilir, tüm işleme ve makine üzerinde ölçüm ihtiyaçlarını desteklemek için diğer ESPRIT çevrimleriyle birlikte komple parça programında birleştirilebilir. ESPRİT dijital makineyi kullanarak, prob döngüleri, ölçüm için seçilen parça geometrisine göre otomatik olarak algılar. Problama da diğer tüm işleme süreçleriyle birlikte doğrulamak için işleme öncesinde simülasyon yapılır. Son olarak, fiziksel makinenin kontrolüne gömülü karşılık gelen prob döngülerini etkinleştirmek için düzenleme içermeyen G kodu oluşturulur.

  İş Parçası Konumu

  ESPRIT’in çok eksenli prob çevrimleri, iş ofsetlerini dinamik olarak güncellemek için stokta veya iş parçası üzerinde kullanılabilir; bu durum  daha sonra talaş kaldırma işlemleri için kullanılacak doğru verileri sağlar. Bu senaryoda, malzeme yüklendiğinde, stoğun tam konumu için yeni veri noktaları oluşturulur bu da, iş parçasındaki ve parça yüklemesindeki farklılıkları hesaba katar.  Döküm ve dövme gibi çeşitli stoklara sahip parçalar için, ESPRIT’in problama döngüleri, sonraki işleme süreçlerinin stok koşullarındaki değişikliklere adapte edilmesini sağlamak için doğru referans noktaları ve hizalama oluşturmak için kullanılır.

  • İş parçasının ve sıfırlama noktaları oluşturun
  • İş ofsetlerini dinamik olarak güncelleyin
  • İş parçası ve stoktaki farklılıkları hesaba katın
  • Döküm ve dövme işlemleri için referans noktaları ve ayarlama

  Aşırı Yüklenme Algılama

  CNC makinesinin beklenmedik bir ayar veya yanlış parça yüklenmesi, iş parçasına zarar verme veya daha da kötüsü makinede bir çarpışma riski oluşturur. ESPRIT’in problama döngüleri; malzeme yüklemesi, fikstür ayarı ve fikstür montaj konumlandırmasındaki yanlışlıkları tespit etmek için kullanılabilir. Problama döngüleri kullanılarak iş parçası ayarı, programın beklenen ortamda çalıştırıldığından emin olmak için parça işlemeden önce doğrulanabilir.

  • Parça yüklemeyi ve iş parçası ayarını doğrulayın
  • Programın beklenen ortamda çalıştırıldığından emin olun
  • İş parçasına ve makineye zarar verme riskinden kaçının

  Makine Üzerinde Inspection

  Makinede, işlemeden sonra parçaların proses içi kontrolü, manuel ölçüm hatalarını ortadan kaldırarak tutarlı ve doğru ölçümler sağlayacaktır. Yaygın olarak ihtiyaç duyulan tüm denetim rutinleri, herhangi bir CNC takım tezgahı sınıfında kullanılmak üzere ESPRIT içinde hazırdır. Ölçülecek parça geometrisini seçerek, ESPRIT prob ile ölçüm rutinini ve gerekli parametrelerini otomatik olarak belirleyecektir. 4- veya 5 eksenli işleme ile ESPRIT’in 3 + 2 Problama döngüsü, çok eksenli iş parçalarının doğru ölçümü için makinenin problama döngüsünü etkinleştirmeden önce döner eksenleri kullanarak parçayı yönlendirecektir.

  • Tutarlı ve doğru Ölçümler
  • Problama rutini ve gerekli parametreleri otomatik olarak tanımlar
  • Manuel ölçüm hatalarını ortadan kaldırır

  Dinamik Takım Ofseti

  Yüksek toleranslı parçalar için, ESPRIT’in problama döngüleri, prob çevrimi tarafından gerçek zamanlı olarak ölçülen kalan stoğa algılayan finiş işleme öncesi takım ofsetlerini dinamik olarak güncellemek için kullanılır. Bu, programın herhangi bir potansiyel takım aşınmasına otomatik olarak uyum sağlamasına ve kritik parça özelliklerinin tam toleranslara göre işlenmesine olanak tanır.

  • Program otomatik olarak takım aşınmasına uyarlanır
  • Hassas parçaların tam toleranslara göre işlenmesi
  • Finiş işlemeden önce takım ofsetlerini dinamik olarak güncelleyin

  Makine Duyarlı Problama

  ESPRİT’İN çok eksenli 3+2 Problama ve dokunmatik problarla donatılmış CNC makinelerinin bir kombinasyonunu kullanarak, atölyeler mevcut ekipmanlarda artan verim ile operatör müdahalesini azaltırken fayda sağlayacaktır. Bu fayda, parça doğruluğu ve kalitesindeki artışlarla birlikte gelir.

  ESPRIT dijital ikizi ve dokunmatik probun doğru bir dijital gösterimi ile başlayarak, ESPRIT iş parçası konumu, yanlış yükleme tespiti, dinamik takım ofsetleri ve makine incelemesi için doğal bir iş akışı sağlar.  ESPRIT içinde, prob oryantasyonunu belirlemek için çalışma düzleminin kullanılması, seçilen geometriye dayalı otomatik döngü seçimi ve problama komutlarının önizlemeleri dahil olmak üzere bir prob ile ölçüm döngüsü oluşturulur ve diğer tüm işleme döngüleri gibi çalışır. Bağlantı hesaplayıcı, probu ölçüm döngüsü için konumlandırmak için gerekli tüm hareketleri sağlar. Hem bağlantı konumlandırma hareketleri hem de ölçüm rutinleri kalan stoğu dikkate alır, bu nedenle tüm hareketler çarpışmasızdır ve döngü süresi için optimize edilmiştir.

  Simülasyon, bir talaş kesmeden önce makinede tam olarak ne olacağını gösterir, ölçüm rutinlerinin hareketi, eklemeli ve talaşlı işleme döngülerinin tüm işleme sürecinin bir önizlemesini sağlar. ESPRIT’in problama konusundaki evrensel yaklaşımı, herhangi bir NC makinenin, kontrol ve dokunma probu üreticisi için düzenlemesiz G Kodu sunarak makinelerin prob ile ölçüm döngülerinin ayrıntılarını ve parametrelerini anlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

  • Seçilen geometriye dayalı otomatik döngü seçimi
  • Çalışma düzlemi prob yönelimini belirler
  • Probing takım yolu önizlemesi
  • Tüm konumlandırma hareketleri için otomatik bağlantı oluşturma
  • Stok görerek, çarpışma olmadan ve çevrim süresi için optimizasyon
  • İşleme ve ölçüm süreçlerinin tam simülasyonu
  • CNC’nin problama döngülerini kullanarak düzenlemesiz G kodu

  Prob Yapıları

  • 3 + 2 prob döngüleri için her sınıf CNC makinesinde kullanılır
  • Programın herhangi bir noktasında uygulanabilir
  • Prob yönünü belirlemek için çalışma düzleminin kullanılır
  • Seçilen geometriye dayalı otomatik çevrimler gelir
  • Prob takım yolu görselleştirme
  • Desteklenen prob döngüleri şunlardır
  1. Tek Yüzey
  2. Slot / cep
  3. Köşe
  4. Delik / Çıkıntılar
  5. Kılavuz delikleri / Çıkıntıları
  6. 3 noktalı delik / Çıkıntılar
  7. Döner eksen ölçümü
  8. Yapıdan yapıya

  RAKAMLAR YANILIYOR OLAMAZ

  0
  60

  KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP

  0
  16180

  SON 1 YILDA MÜŞTERİ PROBLEMİ GİDERİMİ

  0
  4000

  VE DAHA FAZLA AKTİF MÜŞTERİ

  0
  2682

  KİŞİYE PROGRAM KULLANIM EĞİTİMİ