Üretim Şirketlerinin ERP'yi Uygulamasının 5 Temel Nedeni

Sonuç olarak: Üreticiler, maliyetleri kontrol etmek ve üretkenliği artırmak ve üretim sahasında daha fazla görünürlük için ERP sistemlerini uygulamaya yönelirler.

Beklenmedik giderler ve öngörülemeyen maliyetler, üreticileri en çok artan maliyet konusunda herhangi bir uyarı olmadığında etkiler. Birbirinden ayrı sistemler  muhasebe ve finansı çalıştırırken, üretim elektronik tabloları kullandığında, genellikle bilgi kopuklukları olur ve bu da pahalı üretim hatalarına neden olur.

Bir üretici ne kadar hızlı büyürse ve ürün yelpazesi ne kadar genişlerse, bilgi ve birikim boşlukları  o kadar büyür. Muhasebe ve finans için farklı sistemler ve üretim için başka sistemler çalıştırmak, imalatçıların atölyedeki kararlarının mali durumlarını nasıl etkilediği hakkında hiçbir fikirleri olmadan karar almasına neden olur.

Üreticileri ERP Uygulamaya Yönlendiren Nedir?

Birçok üreticiyi ERP’yi uygulamaya iten  şeyi birleştirilmiş, bütünleşik bir sistemde muhasebe, finans ve üretimi standartlaştırarak veri açıklarını kapatmaktır. . Amaçları, gerçek zamanlı üretim ve süreç performansı verilerine dayalı olarak üretim maliyetlerini, iş emri verimlerini ve envanter kullanılabilirliğini daha iyi anlamaktır.

Ofis ile fabrika katı arasında veri boşlukları olduğunda, stokların doğru finansal değerini, günlük üretim programlarının ne kadar değiştirilmesi gerektiğini,daha fazla işçi çalıştırmanın veya yeni teknolojilere yatırım yapmanın finansal olarak anlamlı olup olmadığını bilmek neredeyse imkansızdır.

Üreticilerin ERP’yi uygulamaya koymasının beş temel nedeni aşağıdakileri içerir:

  1. .Muhasebe ve finans ile üretim sistemleri arasındaki veri boşlukları, maliyetlendirme, teklif verme ve raporlama hatalarına neden olur. Üreticilerin ERP kullanımındaki en yaygın nedeni, muhasebe ve finans ile üretim arasındaki genişleyen veri açıklarını kapatmaktır.
  2.  Lot takibi ve kalite kontrolü için artan mevzuat ve müşteri uyumluluğu gereksinimleri.Mevzuatlara tabi sektörlerde rekabet eden üreticiler, mevzuat, müşteri ve denetim gereksinimlerinin arttığını görüyor. Örneğin, dünya çapında savunma müteahhitlerinin satın aldıkları ürünlerin üretim süreçlerinden denetim verileri istemesi yaygın bir durumdur. Cihazları büyük ölçüde plastik kalitesine bağlı olan dayanıklı tüketim malları üreticileri de aynı şeyi istiyor. Birlikte ele alındığında bu faktörler, üreticilerin uyumluluk, raporlama ve denetim iş akışlarını kolaylaştırmak için ERP sistemlerini kullanmasının nedenidir.
  3. Özelleştirilmiş sistemlerde yüksek bakım maliyetleri. O zamanlar iyi bir fikir gibi görünen şey, şirketin gördüğü en yüksek ücretli bakım BT projesine dönüştü. Birçok BT Direktörü, özelleştirilmiş sistemlerindeki bakımın ne kadar yüksek maliyetli hale geldiğini anlatıyor. Programlama dillerinde yazılmış, onları desteklemek için birkaç yazılım mühendisinin katıldığı özelleştirilmiş sistemler kullanmak yaygın bir durumdur. Üretimde özelleştirilmiş sistemler, sistemleri entegre etmenin etkili yolları var olmadan önce geliştirildi. Diğer sistemlerle uyumlu hale gelmelerini sağlamak bile özel programlamada on binlerce dolara mal olacak. Bu sistemlerin kaldırılması ve daha modern olanlarla değiştirilmesi, üreticilerin bugün ERP’yi uygulamalarının bir başka nedenidir.
  1. Mevcut sistem, modern üretimi destekleyecek işlevsellikten yoksundur. Eski sistemler genellikle günümüz üretim uygulamalarının gerektirdiği üretim bilgilerine sahip olamaz. Zamanla, bir sistemin üretim süreçlerinden ürettiği ilgili verilerin kapsamı azalır veya bozulur. Üretim teknikleri ve iş akışları, eski sistemin işleyebildiğinden daha hızlı ilerler. Örneğin, bir plastik üreticisi, çalışanlarına manuel olarak döngü sayımları yaptırdı ve hurda oranlarını hesapladı. Manuel sayımlar hata üretmesiyle bilinir. Daha da kötüsü, mevcut üretim sistemi gerçek zamanlı üretim ve süreç izlemeyi destekleyecek şekilde tasarlanmamıştı. Üreticiler, bugün başarılı bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı üretim ve süreç görünürlüğünü elde etmek için ERP sistemlerini uygulamayı seçiyor.
  2. Eski sistem sağlayıcısı, yazılımınız için desteği sonlandırdı. Üretici sistemleri ortamı, kodu güncel tutmanın maliyeti müşterilerin bakım için ödediğinden daha pahalı olduğu için geliştiricileri tarafından terk edilen uygulamalarla doludur. Yazılım geliştiricileri, bu maliyetlerden tasarruf etmek ve yeni nesil programlara yatırım yapmak için desteği bıraktı. Bu acil faktör, üreticileri ERP sistemlerini uygulamaya yönlendirir.

Çözüm

Üretim maliyetini bilmek, envanterin en ekonomik kullanımını belirlemek, gerçek üretim maliyetini belirlemek ve maliyet farklılıklarını bilmek için gerçek zamanlı üretim ve süreç izlemeyi kullanmak muhasebe, finans ve üretim sistemlerinin tamamının birer parçası olduğunda mümkündür. Entegre bir çekirdek ERP sistemi, bir imalat şirketinin tüm fonksiyonlarının muhasebe, finans, CRM, tedarik zinciri yönetimi (SCM), Depo Yönetimi ve Envanter kontrolü ile aynı veri tabanını paylaşan entegre bir ERP ve MES sistemi üzerinde olması, marjı, zamanı ve üretkenliği azaltan boşlukları kapatır. Üreticiler, yüksek kaliteli ürün siparişlerini yerine getirmede mükemmelleşirken rekabet etmek, yeni işler kazanmak için ihtiyaç duydukları görünürlük ve kontrolü elde etmek için ERP’yi uygular.

Sıradaki en zorlayıcı adım, şirkette çalışan bütün insanları ve süreçleri birbirine bağlamaktır. Buna tasarım ve mühendislik ekipleri de dahildir. Üretim, mühendislik, satış ve pazarlama bölümlerinin işbirliğini tek bir ortamda birleştiren, fikir ve düşünceleri birbirine bağlayan tek, merkezi bir platform ihtiyacınız olacaktır. Dosyaların bir kişiden diğerine aktarılmasını koordine ederek, iş akışı süreçleri kurabilecek bir platform. Bu platform, departmanların görünürlüğünü sanal duvarlarının dışına taşıyarak, işletmeye bütünsel uzmanlık kazandırmaktadır.

Bu işlemi başarmak için tam bir platforma ihtiyacınız olacak. Grupların bugün dijital olarak işbirliği yapmasını, dosyaları, verileri ve görüşleri hem departman içi hem departmanlar arası paylaşmasını mümkün kılmaktadır. Sorunların, görüşlerin, görevlerin ve projelerin bütün işletme için görünür olması ve herkesi tek bir doğru kaynak ile gerçek anlamda birleştirmektedir.

Bu platformun bir üretim şirketinin sürecini ne yönde etkileyebileceği tasarımdan üretime uzanan tüm süreçlerde gözlemlenebilir. Parça üretimini hızlandırıp, üretim adımlarını azaltarak ve genel üretim kalitesini etkileyecek fikirler sunmak için üretimin son aşamasını beklemeniz gerekmemektedir. Bu önemli geri bildirim döngüsü, günlük ve anlık üretim bölümü verilerinin toplanması kadar gerçek zamanlı olmaktadır.

Üretim bölümünden en son aşamaya kadar bütün süreçleri Üretim ERP ile birbirine bağlamak ve sanal departman duvarlarını DELMIAWorks ile yıkmak, doğru verileri doğru zamanda kazanmanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak Endüstri 4.0’ın amacı, görünürlüğü ve işbirliğini hızlandırmak, çalışanlarınızın daha iyi kararlar almasına yardım etmektedir.

BİZ SİZİ ARAYALIM