Delmiaworks

Endüstri 4.0’ın Tasarımdan Üretime İş Akışlarına Etkisi

Son birkaç yılda tasarımdan üretime kadar olan süreçte yapılan her işte, Endüstri 4.0 teriminin kullanılmaya başlandığı görülüyor. Endüstri 2.0 ve 3.0’a ne olduğu ve hangi gelişmeler sonucu endüstri 4.0’a geçildiği merak ediliyor.

Endüstri 4.0, bir üretim şirketinin dijital dönüşüm yolculuğu ile ilgili bir terimdir. Ürünlerin fiziksel üretimini, üretim otomasyonunu ve gerçek zamanlı verileri birleştirerek, karlılığı etkileyen değişimlerin ve verimliliğin yönlendirilmesini sağlar. Hem fiziksel hem de sanal tarafları birbirine bağlayarak, işletmenin tüm yollarının bağlantılı olması yönetim ve kontrol açısından büyük kolaylık sağlar.

Uygulamada görülen, her şirketin bu beklentilere ulaşabilmek için farklı bir yol haritası izlediği. Şirketinizin büyüklüğü, sektör, mevcut üretim süreçleri ve dar boğazlar, yatırımın boyutu ve insanlara kadar bir çok faktör bu süreci etkiliyor.  Çoğu şirket, bu farklı faktörlerle daha yönetilebilir küçük parçalara bölerek süreci kolaylaştırmaya çalışıyor.

Endüstri 4.0 vizyonunu tam olarak gerçekleştirebilmek için hangi teknolojilerin gerekli olduğu bu süreçteki en önemli etkenlerden birisidir. Bu sürecin başlangıç yeri üretim bölümüdür. Üretim otomasyonu ekipmanı, diğer sistemlere dijital olarak bağlanıp veri aktarabilecek özellikte olmalıdır. Örneğin ekipmanınızın diğer sistemlere gerçek zamanlı veriler, hata kodları, parça miktarları vb. bilgiler  gönderebilecek bir enjeksiyon kalıp makinesi olması gerekir. Daha eski, dijital olmayan bir ekipmana sahip olsanız da çeşitli ekipmanlar ile endüstri 4.0 sürecine geçebilirsiniz.

DELMIAWorks Üretim ERP’si gibi sistemler, üretim bölümündeki verilerin envantere aktarımını, depoya ve yönetim aşamasına gerçek zamanlı bağlantı ile yapmaktadır. Üretim bölümünde yapılan işlemleri ve sürecin işleyişini gösteren verilere – makinelerin ne ürettiği,  üretim kalitesi ve herhangi bir iş istasyonunun çalışıp çalışmadığı, bakım gereksinimi gibi bilgilere DELMIAWorks herhangi bir yerden, herhangi bir cihazdan erişilebilerek şirketin yönetim sürecini büyük oranda kolaylaştırıyor.

Tasarımdan Üretime İşbirliği ve İnovasyonu Sağlamak için Dijital Bir Yol Oluşturma

Sıradaki en zorlayıcı adım, şirkette çalışan bütün insanları ve süreçleri birbirine bağlamaktır. Buna tasarım ve mühendislik ekipleri de dahildir. Üretim, mühendislik, satış ve pazarlama bölümlerinin işbirliğini tek bir ortamda birleştiren, fikir ve düşünceleri birbirine bağlayan tek, merkezi bir platform ihtiyacınız olacaktır. Dosyaların bir kişiden diğerine aktarılmasını koordine ederek, iş akışı süreçleri kurabilecek bir platform. Bu platform, departmanların görünürlüğünü sanal duvarlarının dışına taşıyarak, işletmeye bütünsel uzmanlık kazandırmaktadır.

Bu işlemi başarmak için tam bir platforma ihtiyacınız olacak. Grupların bugün dijital olarak işbirliği yapmasını, dosyaları, verileri ve görüşleri hem departman içi hem departmanlar arası paylaşmasını mümkün kılmaktadır. Sorunların, görüşlerin, görevlerin ve projelerin bütün işletme için görünür olması ve herkesi tek bir doğru kaynak ile gerçek anlamda birleştirmektedir.

Bu platformun bir üretim şirketinin sürecini ne yönde etkileyebileceği tasarımdan üretime uzanan tüm süreçlerde gözlemlenebilir. Parça üretimini hızlandırıp, üretim adımlarını azaltarak ve genel üretim kalitesini etkileyecek fikirler sunmak için üretimin son aşamasını beklemeniz gerekmemektedir. Bu önemli geri bildirim döngüsü, günlük ve anlık üretim bölümü verilerinin toplanması kadar gerçek zamanlı olmaktadır.

Üretim bölümünden en son aşamaya kadar bütün süreçleri Üretim ERP ile birbirine bağlamak ve sanal departman duvarlarını DELMIAWorks ile yıkmak, doğru verileri doğru zamanda kazanmanızı sağlayacaktır. Sonuç olarak Endüstri 4.0’ın amacı, görünürlüğü ve işbirliğini hızlandırmak, çalışanlarınızın daha iyi kararlar almasına yardım etmektedir.

BİZ SİZİ ARAYALIM