İmalat Sektörüne özel ERP ve MES Çözümü DELMIAWORKS

 • Üretim ERP Sistemi ile İş Stratejilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

  Üretim şirketleri, faaliyetlerinin temel amacının müşteri ihtiyaçları olduğunu bilerek, tedarik zincirindeki karışıklıklara ve pazardaki hızlı değişikliklere adapte olmalarını sağlayacak gereken çevikliği, hızı ve kaliteyi elde etmek için Üretim ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemine güveniyor.

  Bir üreticinin başarısının merkezinde, müşterilerin beklentileri, yeni ürün ihtiyaçlarının ve tercih edilen satın alma yöntemlerinin değişim hızına ayak uydurabilme çevikliği yatar. Entegre bir üretim ERP sistemi, bu bilgilerin edinilmesinde olağanüstü başarı gösterir; üretim faaliyetlerinin ve iş stratejilerinin müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

  Müşteriler, iş stratejilerinin nasıl geliştirileceğini belirler ve yönlendirir 

  Müşteri ilişkilerini doğru bir şekilde kurmak, entegre bir üretim ERP sistemi tarafından desteklenen sağlam üretim temeline odaklanmakla başlar. Entegre bir üretim ERP sistemi kullanarak müşterinin bakış açısını bilmek, bu bilgiyi kazandıran stratejilere dönüştürebilir.

  Üreticilerin, ham madde ve diğer tedarik maliyetleri artmaya devam ederken gelir istikrarı sağlamak amacıyla, büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olan yeni iş stratejileri oluşturmak için müşteri geri bildirimlerinden ve bakış açısından en iyi şekilde nasıl yararlandığına dair birkaç örnek:

  • Müşterilerinizin zamanına saygı gösterin ve kaynak kapasitesi ile teslimat sözü verebilecek şekilde bir çevrimiçi sipariş sistemiyle sipariş durumunu otomatikleştirin – Müşterileri sipariş durumu için aramayın, sipariş durumuna ve sevkiyat bilgilerine erişmeleri için onlara otomatik, 7/24 güvenli bir web portalı sağlayın. Dünyanın önde gelen elektronik sözleşme üreticilerinden FlextronicsInternational, müşterilerin teslimat sözü veya kapasite kaynak planlama sözü verilebilen sipariş durumlarını cep telefonlarından görebilecekleri sipariş durum uygulamaları sunuyor. Flextronics için müşterilerine sağlayabilecekleri her bir dakikalık tasarruf, yeni bir sipariş potansiyeli anlamına geliyor. Bu bakış açısıyla hareket etmek, güçlü bir platform yapısını gerektirir, bu nedenle gerçek zamanlı üretim ve süreç izlemeyi içeren entegre bir üretim ERP sistemi çok önemlidir.
  • Ürün kalitesiyle ilgili tüm müşteri geri bildirimlerini dijital olarak alma ve ürün geliştirme için hemen kullanma – Bir üreticinin kendisini geliştirmesi için en değerli geri bildirim, müşteri şikayetleridir. Bu geri bildirimler, manüel takibe bırakılamayacak kadar değerli ve daha sonra değerlendirilmeye, analiz edilmeye bırakılamayacak kadar acildir. Kalite Yönetimi, Muhasebe ve Finans, MES ve ERP ile aynı veritabanını kullanan müşteri şikâyet sistemlerine, Malzeme İade Yetkilendirmelerine (RMA), yapılan geri ödemelere ve saha içi onarımlara sahip olmak, ürün eksikliklerinin temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. Entegre bir üretim ERP sistemi, bu tür bakış açıları ile üreticilerin en çok geliştirmeleri gereken yanlarını bilmelerine yardımcı olur.
  • Sürekli müşteri bağlantısına dayalı planlamayı otomatikleştirerek stok maliyetlerini azaltma – Bilançodaki stok maliyeti, günümüzde üreticilerin karşılaştığı en büyük maliyetlerden biridir. Üretime ayrılan birçok ürün nedeniyle tedarik zincirinde ne kadar aksama yaşandığı göz önüne alındığında, stok maliyetlerini yönetmek özellikle zordur. Üretim hattındaki siparişlerin ve günlük müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, üretim ERP platformunun bir parçası olarak otomatik bir planlama sistemi kullanmak, stok maliyetlerini kontrol etmenin anahtarıdır.
  • Özelleştirilmiş proje tabanlı ürünleri yeni ürün gruplarına genişletmeyi seçme – ABD’nin Orta Batı eyaletlerinde pompa ve vana gibi itfaiye aracı teçhizatları üretimi yapan bir firma, isteğe göre uyarlanan vanalara ilginin giderek arttığını tespit eder. Üretici, bunun üzerine entegre ERP sistemi çatısı altında ürün yapılandırma, teklif, fiyatlandırma, ürün planlama ve Üretim Yönetim Sistemini bir araya getirerek isteğe göre uyarlanmış vanayı yeni bir ürüne dönüştürür. Artık şirketin en çok satan vanalarından biri buüründür çünkü dünya çapındaki itfaiye teşkilatları en yeni yangın aracı yapılandırmaları için yeni şeylere ihtiyaç duymaktadır.

  Sonuç 

  Üreticilerin, müşteri beklentilerinin kalıcı olduğu ve sürekli büyüdüğü gerçeğini unutmamaları gerekir. Bu beklentiler ile uyumlu olmanın en iyi yollarından biri, geri bildirim almak için engelleri kaldırırken onlara zaman kazandıracak her süreci otomatik hale getirmektir. Entegre bir üretim ERP platformu, değişen müşteri taleplerine adapte olabilmek için gerekli iş stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayan uygulama, araç ve teknolojiyi sunar.

 • Dijital Üretim Nasıl Büyüme ve Karlılık Sağlar?

  Tedarik zinciri kesintileri, iş gücü sıkıntıları ve maliyet artışı sarmalıyla uğraşan üreticiler için riskleri büyüme fırsatlarına çevirmek, yüksek bir öncelik. İyi haber ise, dijital üretimin, riskleri ve zorlukları yeni büyüme fırsatlarına çevirebiliyor olması. Bir IndustryWeek anketine göre,  dijital üretimin büyümesinde işletmelere yön veren amaç, yeni büyüme ve karlılık fırsatlarını görebilmek.

  Dijital üretim, üretim bölümleri boyunca görünürlüğü ve kontrolü iyileştirmek, üretim verimini artırmak ve ürün kalitesini korumak için gerçek zamanlı veriler sunuyor. Üreticiler, yeni iyileştirme alanları bulmak amacıyla tedarik zincirlerindeki, üretim merkezlerindeki ve üretim hatlarındaki üretim ve süreç performansını izlemek için de dijital üretimden yararlanıyor.

  Gerçek Zamanlı Görünürlük Karlı Büyümeyi Mümkün Kılıyor

  Üretim bölümündeki kararların ve ödünlerin (buradan emin değilim???) finansal verileri nasıl etkilediğini gerçek zamanlı olarak bilebilmek, dijital üretimin en iyi kanıtlanmış büyüme ve daha çok karlılık sağlama yollarından biri. Üreticiler üretim kararlarının gelir büyümesini ve karlılığı nasıl etkilediğini gerektiği şekilde takip edebiliyor. Muhasebe ve finans, ERP, MES ve tedarik zinciri sistemleri arasında raporlama tutarlılığını ve görünürlüğünü artırmak da üretim verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olarak maliyetleri daha da düşürüyor.

  Müşteri perspektifinden baktığımızda, dijital üretim, özelleştirilmiş ürünleri vaktinde ve istenen maliyette üretmek için daha fazla esneklik sağlıyor. Buna beklentilerin üzerine çıkmak için özel ürün değişikliklerini yönetmek, son anda bildirilen üretimleri gerçekleştirmek ve her siparişin durumunda 7/24 görünürlük sağlamak dahil. Amaç, gerçek zamanlı iç görüler ve sürekli iyileştirmeler ile rekabet avantajı kazanırken daha karlı gelir büyümesi sağlayabilmek.

  Dijital Üretim İçin İş Gerekçesi İnşa Etmek

  Üreticileri dijital üretimi benimsemeye iten en yaygın iş etkeni, daha fazla büyüme ve karlılığa ulaşabilmek. Ancak, başarılı olmak için tüm üretim operasyonları boyunca 360 derecelik görüş sağlamalı.  Bir dijital üretim sisteminin, muhasebe ve finanstan ERP, MES, Kalite, Tedarik Zinciri Yönetimi ve raporlamaya kadar aynı verileri paylaştığı tek, birleşik bir veri tabanı üzerine kurulması gerekli

  Dijital üretimi bütün halde tutan bağ, gerçek zamanlı veriler. Değişen müşteri taleplerine göre üretim tarzlarını değiştirebilecek kadar uyumlu olmak, rekabet baskılarına yanıt olarak esnek koşullar sunmak ve maliyet ve kalitenin kontrolünü elinde tutabilmenin hepsi, gerçek zamanlı verilerle çalışmayı benimseten etkenler. Karmaşık mevzuatlar, yasal uyumluluk ve EHS Çevre-Sağlık-Güvenlik ile ilgili konuların kontrolünü elde tutabilmek için her üretim operasyonu alanında gerçek zamanlı veri iç görüsü sunan bağlantılı bir üretim sistemi gerekli.

  Sonuç

  IndustryWeek’in hangi iş amaçlarının üreticilerin dijital üretimi benimsemesini etkilediğine yönelik araştırması karşılıklı ilişkiler içerirken, gerçek zamanlı veriler birleştirici bir bağ olmakta. Üretim operasyonları, riskleri yönetebilmek ve karlı şekilde büyüyebilmek için üretim bölümünde daha fazla görünürlük, kontrol ve iç görüden yararlanıyor.

 • Modern Üretim Ortamı İçin Önemli MES Çözümleri

  Temel Hedef: Üreticilerin zor zamanlarda daha güçlü olmalarına ve müşterilerin taleplerine hızlı yanıt vermelerine yardımcı olan Üretim Yürütme Sistemlerinden (MES) edinilen öngörülere dayanarak her zaman süreç ve ürün kalitesini iyileştirme çabasının bir parçasıdır.

  Üretim CEO’ları, müşteriye sevkiyat tarihlerinde veya öncesinde en yüksek kalitede ürünler teslim etmeye devam etmenin iş sürekliliği açısından belirleyici olduğunu söyler.  Her şeyden önce ürün kalitesi açısından üstün olmayı seçerek müşterilerin güvenini korumak, üreticileri MES sistemlerini (Burada orjinal versiyonda link var, DMW web sitesindeki MES sayfasına yönlendiriyor) benimsemeye yönlendiren esas faktörlerden biridir. Ve bu, üretim bölümündeki her bir süreç ve sipariş için daha fazla gerçek zamanlı görünürlük sağlamayı mümkün kılmanın temelidir.

  MES üretim merkezinde gerçek zamanlı süreç ve ürün izleme sağlayarak ve temel ERP sistemini entegre ederek uyumluluk, üretim ve kaliteyi yönetir. DELMIAWORKS platformunun temeli, Gerçek Zamanlı Üretim ve RealTime Üretim Süreci İzleme kullanarak rapor edilen uyumluluk, üretim ve kalite verilerine yönelik kesintisiz bir bilgi akışı sağlayan ERP ve MES uygulamalarının entegre bir paketidir .

  MES Çözümlerinin Modern Üretim için Önemli Olmasının Nedenleri

  MES, ürün kalitesi, uyumluluk ve üretim verimliliğini iyileştirme yolunun önünde duran büyük engellerin kaldırılması konusunda üretim operasyonlarında hemen bir fark yaratır. Elektronik, otomatik sistemlerle üretimi programlamak için bir dizi elektronik tabloya olan bağımlılığın yerini alan kağıtsız operasyon haline gelmenin uzun vadeli faydaları, ölçülebilir sonuçlar verir. MES çözümlerinin modern üretim için önemli olmasının nedeni üretim uyumluluğu, kalite ve üretimin geniş ölçekte otomatikleştirilmesidir.

  MES’in modern üretimi geniş ölçekte iyileştirmek için önemli olduğunu kanıtlayan kilit alanlar aşağıdaki gibidir:

  • Malzeme kalite sorunlarını çözmeye, envanter ve sipariş yönetimini iyileştirmeye ve endüstri standartlarına uyumluluğu sağlamaya yardımcı olacak şekilde tedarik zincirleri için takip ve izlenebilirliğin sağlanması.  Üreticinin üretim konumlarının sayısı arttıkça, kalite düzeyini korumak ve üretim tahminlerini karşılamak için tedarik zinciri görünürlüğünün önemi de o kadar artar. Takip ve izlenebilirlik, ürün kalite sorunlarını erken yakalayarak üreticileri yüksek, tahmin edilemeyen ürün geri çağırma masraflarından korur.
  • RealTime Üretim Süreci İzleme, MES sistemlerine entegredir ve üretimi optimize etmek için gereken öngörüyü sağlayarak çevrim sürelerini iyileştirmek ve ıskartaları azaltmak için veri ve bilgi sağlar.  Daha yüksek düzeylerde çevrim süresi performansı elde etmek genel olarak üretim sürecinin parçalarını yeniden tanımlamayı ve yeniden tasarlamayı gerektirir. Daha fazla çevrim süresi iyileştirmeleri için engel oluşturan kısıtlamalar genellikle üretim sürecinin kendisine entegredir. Tesiste hangi süreçlerin değiştirileceğini ve çevrim sürelerinin ne kadar iyileştirileceğini bilmek çok önemlidir. Gerçek zamanlı izleme, kısıtlamaları daha doğru bir şekilde belirleyebilir ve daha yüksek çevrim süreleri elde etmek için her bir kısıtlamanın üstesinden gelme planlarını tanımlayabilir.

   

  İstatistiksel Süreç Kontrolüne (SPC) yönelik veri elde etmek için Gerçek Zamanlı Üretim İzleme kullanmak, ürün kalitesini iyileştirmek, üretim verimliliğini iyileştirmek ve endüstri standartlarına uyumu korumak için gereklidir. Hangi üretim süreçlerinin, makinelerin, iş istasyonlarının ve ürün gruplarının yüksek kalite düzeyinde çalıştığını bilmek üretim bölümündeki operasyonların sorunsuz ilerlemesini sağlamak için gereklidir. Gerçek Zamanlı Üretim İzleme, üretim süreçlerinin son düzenlemesini yapmak üzere gerekli olan SPC grafiklerini oluşturmak için gerçek zamanlı verileri elde etmenin en doğru yaklaşımıdır. Aynı zamanda makine operatörleri de hızlı denetim, kontrol ve gidişat grafiklerini kullanarak süreç performansını gerçek zamanlı olarak görebilir. Performans sapması olduğunda kalite yönetimi, üretim mühendisliği ve planlamayı uyarmak için SPC Modüllerinde alarm kurmak, üretim süresinde milyonlarca doların kaybolmasını engellemeye yardımcı olabilir.

  • Süreç ve ürün kalitesi ve denetim raporlamasının otomatikleştirilmesinin acil etkenler olması nedeniyle çoğu üreticinin MES sistemini satın alma sebebi Kalite Yönetimidir. Elektronik tabloya dayanan üretim sistemleri, kalite açısından üstün olmak için gereken verileri sağlama konusunda yalnızca bir noktaya kadar ilerler. Ve mevcut olan tek sistem bir dizi elektronik tabloysa, kalite denetimine hazırlanmak günler veya haftalar sürebilir. MES sistemlerinde Kalite Yönetimi, en güvenilen modüllerden biridir. Uçtan uca görünürlük ve takip ile otomotiv (TS), medikal (FDA, 21 CFR Bölüm 11) ve ISO standartları dahil olmak üzere endüstri kalite standartlarını karşılama konusunda başarılı bir performans sağlayan Kalite Yönetimi Modüllerine bakın. Ayrıca İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP), Düzeltici Faaliyet Talebi (CAR) ve Düzeltici Faaliyet/Önleyici Faaliyet (CAPA) iş akışlarını destekleyen MES sistemlerinin Kalite Modülüne bakın. Piyasadaki en kapsamlı sistemler aynı zamanda Malzeme İnceleme Birimini (MRB) destekleyecek, Mühendislik Değişiklik Emri (ECO) sistemi, Belge Denetimi, Cihaz Geçmişi Kaydına sahip olacak ve Kalite Maliyeti verilerini sağlayacaktır. En iyi MES sistemleri, bu raporlama seçeneklerini toplar ve Denetim raporlamasını otomatikleştirir, böylece Kalite Yönetimi ve Uyumluluk ekiplerini yılda binlerce saat süren manuel rapor oluşturma zahmetinden kurtarır.

  Sonuç

  DELMIAWORKS, özellikle üreticiler için geliştirilen ve sistem içinde tasarlanan, tamamen entegre ve yerel MES özellikleri sunmaktadır. Makine ve süreç düzeyinde üretim bölümü faaliyetlerine yönelik Gerçek zamanlı veri toplama, müşterilerin maliyetleri azaltmasına, üretim verimlerini artırmasına ve daha fazla teslimat tarihine uymasına yardımcı olur. 28 farklı üretim tipi veya süreci desteği sayesinde DELMIAWORKS müşterileri, günümüzde başka herhangi bir ERP sisteminde olduğu gibi özel programlama gerektirmeden, bir ürünün üretilmesinden başka ürünün üretilmesine günler içinde geçebilir.