SOLIDWORKS MONTAJ REHBERİ

Tasarım mühendisleri, çok fazla parçaya sahip montajlar tasarlayabilirler. Bu yüzden montajlara da en az parçalar kadar önem verirler. 

SOLIDWORKS kullanıcıları; parçaların veya alt montajların oluşturabileceği karmaşık montajlar hazırlayabilir. Pek çok işlem için, bileşenlerin davranışı her iki tür için de aynıdır. Bir montaja bir bileşen eklemek, montaj ile bileşen arasında bir bağlantı oluşturur. SOLIDWORKS montajı açtığında, montajda göstereceği bileşen dosyasını bulur. Bileşendeki değişiklikler otomatik olarak montaja yansıtılır.

Montajlar için belge adı uzantısı .sldasm’dir.

Parçadan Montaj Oluşturma

Bir parçadan bir montaj oluşturmak için:

Parça/Montajdan Montaj Oluştur (Menü çubuğu) veya Dosya > Parçadan Montaj Oluştur komutuna tıklayın.

Solidworks montaj rehberi

Bileşen Ekle Property  Manager’ı etkinleştirildiğinde bir montaj açılır.

Montaja parçayı eklemek için grafik alanına tıklayın. SOLIDWORKS ilk bileşeni sabitler.

solidworks sabitleme

Montaja Bileşen Ekleme

Bir bileşeni, bir montaja yerleştirdiğinizde bileşen dosyasını montaj dosyasına bağlarsınız. Bileşen dosyasında yaptığınız her değişiklik, montajı günceller.

Montaj Bileşenlerini Düzenleme

Bir montajdaki bir bileşeni değişiklik yapmak için ayrı bir pencerede açabilirsiniz. Yeniden montaj penceresine döndüğünüzde, değişiklikleri dahil etmek için montaj otomatik güncellenir.

Montajda Bileşenleri Konumlandırma

Bir bileşen bir montaja girdikten sonra onu taşıyabilir, döndürebilir veya konumunu sabitleyebilirsiniz. Bu, bileşenlerin montaja kabaca yerleştirilmesine olanak sağlar. Daha sonra montaj ilişkilerini kullanarak bileşenleri hassas biçimde konumlandırabilirsiniz.

Bileşenleri Taşıma ve Döndürme

Bileşeni Taşı/Döndür Property Manager’ından, bileşenleri taşıyabilir ve döndürebilir, Smart Mates ekleyebilir, çarpışmaları ve dinamik boşlukları saptayabilir ve montaj bileşenlerinin hareketini gerçekçi biçimde görebilirsiniz.

Bileşenleri Yeniden Adlandırma

Bir bileşenin dosya adını doğrudan Feature Manager tasarım ağacından değiştirebilirsiniz.

Solidworks Animasyon

Aşağıdan yukarıya tasarım, yukarıdan aşağıya tasarım veya her iki yöntemin bir kombinasyonunu kullanarak montajlar oluşturabilirsiniz.

Montaj İlişkileri

Montaj ilişkileri, montaj bileşenleri arasında geometrik ilişkiler oluşturur. Montaj ilişkilerini eklerken, bileşenlerin doğrusal veya rotasyonel hareketi için yönlerini belirlersiniz. Montajın davranışını görüntüleyerek bir bileşeni kendi serbestlik derecesi içinde hareket ettirebilirsiniz.

Bazı örnekler:

  • Bir çakışık montaj ilişkisinde, iki düzlemsel yüz aynı düzlemde olmak zorundadır. Yüzler birbirleri boyunca hareket edebilir fakat birbirlerinden uzağa çekilemezler.
  • Bir eş merkezli montaj ilişkisinde, iki silindirik yüz eş merkezli olmak zorundadır. Yüzler ortak eksen boyunca hareket edebilir fakat bu eksenden uzağa çekilemezler.

Animasyon

Bileşenler arasındaki hareketi sınırlandırmak için montaj ilişkilerini kullanabilirsiniz. Uzaklık ve açı değerlerini ayarlayabilir ve bu değerleri animasyondaki farklı noktalar için değiştirebilirsiniz.

Örneğin, bir bileşen konumunu 30°’ye sınırlandırmak için bir açı montaj ilişkisi ekleyebilirsiniz. Bileşenin uygun şekilde hareket etmesi için montaj ilişkisinin değerini belirli bir süre içinde 15°’den 45°’ye canlandırmak için bir hareket etüdü kullanabilirsiniz.