3DEXPERIENCE Platformu Nedir?

3DEXPERIENCE; kuruluşlara iş faaliyetleri ve ekosistemleri hakkında bütünsel, gerçek zamanlı bir vizyon sağlayan iş ve inovasyon platformudur. İnsanları, fikirleri, verileri ve çözümleri tek bir işbirlikçi ortamda birbirine bağlar. Böylece işletmelere; inovasyon, üretim ve ticaret yapma konusunda yeni araçlar sağlar.

Fikirden, pazara sunma ve kullanıma kadar yarının sürdürülebilir ekonomisinde ihtiyaç duyulan yeni deneyimleri yaratma, tasarlama ve test etme aşamalarında 3DEXPERIENCE Platform’un gücünü hissedebilirsiniz.

3DEXPERIENCE Ne İşe Yarar?

3DEXPERIENCE Platform, ürün yaşam döngüsünü yönetme imkanları sağlayan bir iş deneyimi platformudur. Platform bir şirketin ve şirketler arasındaki tüm üyelerin etkileşim içerisinde kalarak ürün yaşam döngüsü sürecini kolay bir şekilde yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir ortamdır. Tasarım ve ürün geliştirme süreci boyunca hızlı ve kolay bir şekilde verileri gerçek zamanlı olarak şirket çalışanları ile paylaşabilisiniz. Bu sayede tasarım verilerine kolayca ulaşarak iş yükünü azaltır, inovasyon için gerekli zamanı ayırabilir, görev ve dökümanlara hızlıca ulaşarak süreçlere daha hızlı devam edebilirsiniz.  Projenizde yapılan tasarım değişikliklerini incelemek için gösterge tabloları oluşturabilir ve proje durumunu analiz ederek yeni görevler atayabilirsiniz. Atamış olduğunuz görevleri platform üzerinde kontrol edebilir veya güncelleyebilirsiniz.

3DEXPERIENCE Platformun Avantajları Nelerdir?

3DEXPERIENCE Platform; kullanıcıların verileri analiz etmesine, harici ve dahili kaynaklardan gelen verileri birleştirmesine yardımcı olur. Platformun temeli olan iş inovasyonu, ürün geliştirme sürecindeki tüm paydaşları dijital olarak birbirine bağlar. Ayrıca iş inovasyonu, kurum genelindeki verileri güvenli bir şekilde bir araya getirir. Böylece, paydaşların değerli geri bildirimler toplamasını ve üretkenliği geliştirmesini sağlar. İnsanlar ve veriler işbirliği için birbirine bağlı olduğundan ekipler; tasarım, simülasyon, veri ve yaşam döngüsü yönetimi ve daha fazlası için güçlü yeteneklere erişebilir. 3DEXPERIENCE Platformundaki veri ve PLM çözümleriyle ürünleri planlayabilir, oluşturabilir ve yayınlayabilirler.

İŞİNİZİ YÖNETİN VE DÖNÜŞTÜRÜN

Bir operasyonlar sistemi olarak 3DEXPERIENCE Platform, işletmelerin operasyonel mükemmelliğe ulaşmalarını sağlar. Araştırma laboratuvarından fabrikaya ve tüketiciye kadar herkesin etkileşime girmesine ve birlikte çalışmasına olanak tanır. Tüm faaliyetleri birleştirir ve üretime geçmeden önce, başlangıçtan teslimata hatta kullanıma kadar ürün ve deneyim tasarlamaları için güçlendirir.

BİRLEŞİK BİR ORTAM

3DEXPERIENCE Platform; şirketlerin tamamen yeni yollarla inovasyon yapmalarını, üretmelerini ve ticaret yapmalarını sağlayan birleşik bir ortam sağlar. Çok disiplinli ekipleri bir araya getirir. Fikirleri yenilikçi ürünlere ve deneyimlere dönüştürmek için gerekli olan sürekliliği sağlar.

Birleşik bir ortam, ürünleri ve deneyimleri daha hızlı geliştirmek için işletme genelinde gerekli olan sürekliliği ve izlenebilirliği sağlayarak pazara sunma süresini hızlandırır.

HER ŞEY BULUT ÜZERİNDE!

3DEXPERIENCE bulut üzerinde; tasarım ve mühendislik, üretim, simülasyon ve yönetim dahil olmak üzere fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Bulut yaklaşımının önemli bir yararı; dijital süreklilik, zamandan tasarruf ve maliyetli hataları ortadan kaldırmasıdır. Ekip üyeleri, nerede olurlarsa olsunlar, aynı CAD modeli üzerinde paralel veya birbiri ardına çalışırlar. Bulutta 3DEXPERIENCE ile IT kısıtlamalarından kurtulur, yazılımın en son sürümüyle sorunsuz çalışırsınız.

HİZMET VERDİĞİMİZ EKONOMİ SEKTÖRLERİ

3DEXPERIENCE Platform, üç sektör halinde yapılandırılmış on bir sektöre hizmet vermektedir:

  • İmalat Endüstrileri: Ulaştırma ve Hareketlilik, Havacılık & Savunma, Denizcilik & Açık Deniz, Endüstriyel Ekipman, Yüksek Teknoloji, Ev ve Yaşam Tarzı, Paketlenmiş Tüketici Ürünleri ve Perakende
  • Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri
  • Altyapı ve Şehirler: Enerji ve Malzemeler, İnşaat, Şehirler ve Bölgeler, Ticari Hizmetler

YAZILIM UYGULAMALARI

3D Modelleme Uygulamaları

3DEXPERIENCE Platform, erken konseptten deneyim sunumuna kadar tüm inovasyon sürecini kapsar. Yeni fikirleri; sürdürülebilir ürünler, malzemeler ve deneyimlere dönüştürür. Ekipler, tek bir birleşik ortamda iş birliği yapar ve sürekli geliştirme için fikir aşamasından teslimata kadar sorunsuz bir şekilde ilerler.

Simülasyon Uygulamaları

3DEXPERIENCE Platform, karmaşık gerçek dünya davranışlarını sanal olarak keşfeder. Bu davranışları optimize edip doğrulayarak yeniliği hızlandırır. Çok ölçekli simülasyonlar; ürün ve süreçlerin performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlar. Fiziksel prototip ihtiyacını azaltır ve operasyonel verimliliği artırır.

Sosyal ve İşbirlikçi Uygulamalar

3DEXPERIENCE Platform, farklı disiplinlerden çeşitli yetenekleri bir araya getirir. İnsanları, fikirleri, verileri ve çözümleri; ekiplerin ve bireylerin dikkate değer sonuçlar elde etmesini sağlayan bir sosyal inovasyon yaklaşımına bağlar.

Bilgi Zekası Uygulamaları

3DEXPERIENCE Platform, iç görüleri kullanarak en iyi kararları vermenize yardımcı olur. Sanal model ve gerçek dünya verileri arasında benzersiz bir ortak alan yaratır. Müşteri bilgisini yükseltmek ve iş performansını artırmak için semantik analiz ve yapay zekadan yararlanır.

YENİLİKÇİ TAKIMLAR

3DEXPERIENCE Platform; tüm disiplinlerde güvenli, gerçek zamanlı iş birliği ile tüm katılımcıları inovasyon sürecine dijital olarak bağlar. Ortak bir altyapıyı paylaşarak herkesin ortak bir dil ve ürün tanımı kullanarak fikir paylaşmasına, plan yapmasına ve çalışmasına olanak tanır. Bu, disiplinler arası daha hızlı iş birliği, tam şeffaflık ve tam izlenebilirlik sağlar.

SANAL İKİZ DENEYİMİ

Sanal ikiz deneyimi; gerçek dünyanın yalnızca dijital bir kopyası değil, matematiksel modellere ve bilimsel yasalara dayalı bir temsilidir.

3DEXPERIENCE Platfom tarafından desteklenen sanal ikiz deneyimleri, sanal ve gerçek dünyalar arasında kapalı döngü bağlantısı sağlar. Paydaşlar, tüm olasılıkları ve senaryoları keşfeder. Sürekli olarak deney yapar, bilgi elde eder ve bunları optimize eder.

İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRIN, UYGULAMAYI İYİLEŞTİRİN VE YENİLİKLERİ HIZLANDIRIN

3DEXPERIENCE Platform, işleri yürütmeyi sağlayan bir operasyon sistemi ve de işleri dönüştürmeye yarayan bir iş modeli olan tek platformdur. Ar-Ge, mühendislik, üretim, ticarileştirme ve hatta tüketicileri tek bir bütünsel ortamda bir araya getirerek İnovasyon için yeni bir yaklaşım sunar.

3DEXPERIENCE Platform, geleneksel siloları kırarak disiplinler arasında esnek iş birliği sunar. Kuruluşların tamamen yeni yollarla ürün geliştirmelerini, öğrenmelerini, üretmelerini ve ticaret yapmalarını sağlar.

3DEXPERIENCE Platform’un avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

3DEXPERIENCE Platformunu Kimler Kullanabilir?

3DEXPERIENCE Platformu  tasarımcılar, mühendisler, imalat, simülasyon, satış, pazarlama, finans, tedarik departmanlarının ve hatta son tüketicilerin de yer aldığı, deneyimlerini paylaşabildikleri, tüm verileri entegre ederek tek kaynak sağlanan bir ortamdır. Platformda sağlanan parametreler ile endüstriyel tasarımcılar ve mühendisler geleneksel parametrik araçlardan daha hızlı ve daha kolay tasarımlar yapabilir.